Andrzej Lewiński endokrynolog Łódź

Dr. John Doe

Godziny przyjęć

ŚRODA 17:00 - 20:00
PIĄTEK 17:00 - 20:00

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński posiada specjalizację z endokrynologii, a ponadto specjalizacje z zakresu chorób wewnętrznych, medycyny nuklearnej i zdrowia publicznego. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, m.in. Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Europejskiego Towarzystwa Tarczycowego. Był członkiem Zarządu Głównego Europejskiej Federacji Towarzystw Endokrynologicznych (1994–2001), jak również Prezesem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (1993–1999).

Był pierwszym Rektorem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2002–2008) oraz Wiceprzewodniczącym Rady Konsultacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych (2008–2012). Obecnie jest członkiem Sekcji IV (Medycznej) Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Profesor Lewiński jest jednym z założycieli i pierwszym Prezesem Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego (od 2008) oraz Redaktorem Naczelnym pisma Thyroid Research, BMC Ltd., Londyn (od 2008 i nadal).

Profesor Lewiński jest autorem bądź współautorem 430 prac oryginalnych z zakresu endokrynologii, publikowanych w recenzowanych czasopismach zagranicznych i polskich w tym 80 z zakresu endokrynologii dziecięcej. Obecnie jest kierownikiem Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (od 2000) oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (od 2005).

Zobacz pozostałych lekarzy