PRZED I PO ZABIEGU

Jakie badania należy wykonać przed zabiegiem?

Przed zabiegiem należy wykonać badania laboratoryjne:

 • Morfologia
 • APTT
 • Jonogram
 • p/c Hbs
 • antygen Hbs
 • p/c HCV
 • p/c HIV

Przebyte w przeszłości szczepienie na WZW B nie zwalnia z oznaczenia p/c oraz antygenu Hbs. Dodatnie wyniki badań wirusologicznych nie stanowią podstaw do dyskwalifikacji z leczenia operacyjnego w naszym ośrodku.

Osoby które są nosicielami chorób zakaźnych w trosce o zdrowie swoje oraz personelu medycznego powinny wcześniej poinformować o tym lekarza prowadzącego celem minimalizacji ryzyka transmisji zakażenia.

Należy poinformować lekarza prowadzącego o wszystkich przebytych oraz aktualnych schorzeniach oraz przyjmowanych lekach. W przypadku chorób towarzyszących niezbędne mogą okazać się dodatkowe konsultacje specjalistycne lub badania dodatkowe.

Jak należy postępować w dniu zabiegu?

Postępowanie przedoperacyjne jest indywidualnie ustalane z lekarzem w czasie konsultacji oraz telefonicznie w tygodniu poprzedzającym zabieg.

W dniu zabiegu chory musi pozostac przynajmniej 6 godzin na czczo.

Co należy zabrać ze sobą do szpitala?

Do szpitala należy ze sobą zabrać:

 • wyniki badań laboratoryjnych
 • badania obrazowe oraz ich wyniki (MR, RTG, TK)
 • badania dodatkowe (konsultacje specjalistyczne)
 • zaopatrzenie ortopedyczne jesli zostało ono już dobrane
 • piżamę oraz przybory osobiste
Co się dzieje po zabiegu?

Pacjenci po zabiegu pozostają pod stałą opieką wykwalifikowanego personelu medycznego FMC.

Wytyczne związane z zaleceniami pooperacyjnymi, unieruchomieniem, postępowaniem pooperacyjnym, kontrolami lekarskimi oraz rehabilitacją ustalane są indywidualnie i są integralnym elementem pełnego powrotu do zdrowia.

Niezwykle istotnym elementem rekonwalescencji jest rehabilitacja. Po leczeniu operacyjnym stawów barkowego,  kolanowego czy też innych stawów jest ona nieodłączną skłądową pełnego powrotu do zdrowia dopełniającą leczenie operacyjne.

Od jednej doby po zabiegu:

 • Kontrola ambulatoryjna  w drugiej dobie po zabiegu.
 • Pomiar temperatury ciała o 8.00 i 16.00 PRZED przyjęciem leków p.bólowych a najwcześniej 8 h po ich przyjęciu.
 • Zdjęcie szwów w 10-tej dobie od zabiegu lub w innym terminie zgodnie z zaleceniami lekarza.
 • Kontroli pooperacyjnych w FMC zgodnie z uzgodnionym schematem niezbędnym dla optymalnego powrotu do zdrowia
 • Rehabilitacji zgodnie z przedstawionymi mi wytycznymi przez wykwalifikowany personel pod nadzorem lekarza prowadzącego.
 • Ćwiczenia wg instruktażu pod nadzorem lekarza prowadzącego.

W trosce o najwyższa jakość świadczonych usług  przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów  czy ciepłoty ciała wyższej niż 36,9 C pacjenci konsultowani są w trybie pilnym.