Telefon do rehabilitacji Godziny przyjęć Pon – pt: 8:00 – 20:00 Sob: 8:00 – 14:00
Centrum Medyczne - ortopedia i rehabilitacja Łódź

Diagnostyka kardiologiczna

DIAGNOSTYKA >> Diagnostyka kardiologiczna

DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA

Serce jest jednym z najważniejszych organów ludzkiego ciała. Dlatego tak jak ważne jest właściwe postawienie trafnej diagnozy w przypadku chorób układu sercowo-naczyniowego. Oferujemy Państwu pełna gamę diagnostyki kardiologicznej.

Powrótdr n. med. Robert Pietruszyński - opis badań wysiłkowych w dokumencie PDF

Dowiedz się więcej!

BADANIE ERGOSPIROMETRYCZNE

Ergospirometria (cardio-pulmonary exercise test, CPET) jest testem wysiłkowym wykorzystywanym na całym świecie celem oceny wydolności organizmu. Badanie to przeprowadza się u sportowców, osób amatorsko uprawiających sport, pacjentów z poradni kardiologicznych, rehabilitacyjnych i pulmonologicznych. Wczasie spiroergometrii wysiłkowej przeprowadzana jest dokładna ocena wydolności organizmu na podstawie analizy wydychanych przez pacjenta gazów (tlenu i dwutlenku węgla) oraz monitorowana jest akcja serca. Jest to najbardziej zaawansowana metoda oceny tolerancji organizmu na wysiłek oraz wyznaczenia progów i stref metabolicznych.

Ergospirometria
Badanie ergospirometryczne

ELEKTROKARDIOGRAFIA

Elektrokardiografia (EKG) – diagnostyczny zapis cyklu pracy serca pozwalający ocenić jego funkcję i wychwycić możliwe nieprawidłowosci.

ECHO SERCA

EKG metodą Holtera polega na rejestracji zapisu EKG w sposób ciągły przez 24 godziny. Pozwala na ocenę zmian dynamicznych serca i patologii, które ujawniają się jedynie w określonych warunkach.

HOLTER CIŚNIENIOWY

Badanie służące do oceny zmian ciśnienia tętniczego w ciągłym 24 h zapisie najlepiej obrazujące wszelkie nieprawidłowości. Badanie to na świecie jest obecnie standardem diagnostyki nadciśnienia tętniczego.

EKG METODĄ HOLTERA

EKG metodą Holtera polega na rejestracji zapisu EKG w sposób ciągły przez 24 godziny. Pozwala na ocenę zmian dynamicznych serca i patologii, które ujawniają się jedynie w określonych warunkach.

ELEKTROKARDIOGRAFICZNA PRÓBA WYSIŁKOWA

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa – badanie medyczne opierające się na zależności zmian zapisu EKG pod wpływem zwiększającego się wysiłku fizycznego. Badanie to pokazuje jak serce radzi sobie ze zwiększonym przepływem wieńcowym i wzrostem zapotrzebowania na tlen.