Robert Pietruszyński kardiolog Łódź

Robert Pietruszyński

CZWARTEK

13:30 - 20:00
PIĄTEK 17:00 - 20:00

Dr n. med. Robert Pietruszyński zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób krążenia. Doktor wykonał ponad 4 tys. badań angiograficznych serca oraz aorty metodą wielorzędowej tomografii komputerowej. Calcium Scoring oraz angio CT serca – badanie angiograficzne (koronarografia CT z oceną funkcji serca). W tym koronarografia CT u pacjentów po zabiegach koronaroangioplastyki (PTCA) i wszczepieniu by-passów. Metoda ta wykorzystywana jest do diagnostyki bólów w klatce piersiowej (choroba wieńcowa, anomalie tętnic wieńcowych, tętniak rozwarstwiający aorty, zatorowość płucna) w określonej grupie pacjentów. Wykonuje również testy obciążeniowe takie jak próba wysiłkowa oraz testy farmakologiczne (Dipyridamol) w trakcie scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego SPECT MIBI z wykorzystaniem radiofarmaceutyku Tc-99m-MIBI.

Kardiolog zabezpieczający kadrę olimpijską

Kardiolog dr n. med. Robert Pietruszyński uczestniczył w zabezpieczeniu medycznym Igrzysk Olimpijskich. Uczestniczył w Igrzyskach w Atenach, Pekinie, Londynie oraz Igrzyskach Europejskich w Baku w 2015 roku. W 2016 roku członek misji medycznej w Rio de Janerio (Brazylia). Zajmuje się monitorowaniem medycznym u sportowców wyczynowych. Wykonuje badanie spiroergometryczne (CPET) – Ocena całkowitej zdolności pochłaniania tlenu (VO2max) z wyznaczaniem progów. Anaerobic Threshold (AT) i Respiratory Compensation Point (RCP). Parametry te są podstawą oceny wydolności w sporcie wyczynowym oraz u pacjentów z ciężką niewydolnością krążenia kwalifikowanych do przeszczepu serca.

W Centrum Medycznym FMC dzięki najnowocześniejszej bazie sprzętowej, kardiolog dr n. med. Robert Pietruszyński ma możliwość wykonywać całokształt badań nieinwazyjnych układu krążenia, w tym; echokardiografia przezklatkowa (TTE), Holter EKG (12 kanałów); Holter RR (ABPM), próba wysiłkowa EKG, Spiroergomertia (CPET) oraz spiromertia. Daje to możliwość szybkiej diagnostyki i kierowania na badania inwazyjne.Zobacz pozostałych lekarzy