dr n. med. Robert Pietruszyński

Zajmuję się diagnostyką i leczeniem chorób krążenia, wykonałem ponad 4 tys. badań angiograficznych serca oraz aorty metodą wielorzędowej tomografii komputerowej; Calcium Scoring  oraz angio CT serca – badanie angiograficzne (koronarografia CT z oceną funkcji serca), w tym koronarografia CT u pacjentów po zabiegach koronaroangioplastyki (PTCA) i wszczepieniu by-passów. Metoda wykorzystywana jest do diagnostyki bólów w klatce piersiowej (choroba wieńcowa, anomalie tętnic wieńcowych, tętniak rozwarstwiający aorty, zatorowość płucna) w określonej grupie pacjentów. Wykonuję również testy obciążeniowe – próba wysiłkowa oraz testy farmakologiczne (Dipyridamol) w trakcie scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego SPECT MIBI z wykorzystaniem radiofarmaceutyku Tc-99m-MIBI.

Uczestniczyłem w zabezpieczeniu medycznym Igrzysk Olimpijskich – Ateny, Pekin, Londyn oraz Igrzysk Europejskich w Baku w 2015 roku. W 2016 roku członek misji medycznej w Rio de Janerio (Brazylia). Zajmuję się monitorowaniem medycznym  u sportowców wyczynowych. Wykonuję badanie spiroergometryczne (CPET) – Ocena całkowitej zdolności pochłaniania tlenu (VO2max) z wyznaczaniem progów; Anaerobic Threshold (AT) i Respiratory Compensation Point (RCP). Parametry te są podstawą oceny wydolności w sporcie wyczynowym oraz u pacjentów z ciężką niewydolnością krążenia kwalifikowanych do przeszczepu serca.

W Centrum Medycznym FMC dzięki najnowocześniejszej bazie sprzętowej, mam możliwość wykonać całokształt badań nieinwazyjnych układu krążenia, w tym; echokardiografia przezklatkowa (TTE), Holter EKG (12 kanałów); Holter RR (ABPM), próba wysiłkowa EKG, Spiroergomertia (CPET) oraz spiromertia. Daje to możliwość szybkiej diagnostyki i kierowania na badania inwazyjne.

Robert Pietruszynski
Godziny przyjęć

Czwartek 13:30 - 20:00