dr n. med. Mariusz Łochowski
TORAKOCHIRURG

Od 1996 r. pracuję w Oddziale Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej, Nowotworów I Rehabilitacji Oddechowej szpitala im. M. Kopernika w Łodzi, gdzie zdobyłem specjalizację z Chirurgii Klatki Piersiowej i obroniłem pracę doktorską. Zajmuję się diagnostyką i leczeniem operacyjnym chorób płuc, opłucnej, śródpiersia, przełyku i ściany klatki piersiowej. W ramach diagnostyki wykonuję: wideotorakoskopię, mediastinoskopię, bronchoskopię, gastroskopię, ultrasonografię przedoskrzelową ( EBUS), ultrasonografię przezprzełykową ( EUS ) ultrasonografię opłucnej, biopsje cienkoigłowe oraz spirometrię. Zabiegi operacyjne przeprowadzam technikami klasycznymi oraz techniką małoinwazyjną (VATS). Prowadzę zajęcia kliniczne w ramach Uniwersytetu Medycznego oraz uczestniczę w konferencjach polskich i międzynarodowych dotyczących chorób klatki piersiowej. Zdobyłem 4 nagrody na prezentowane prace oryginalne. W latach 2009-2019 uczestniczyłem w zagranicznych kursach specjalistycznych w zakresie technik małoinwazyjnych oraz zastosowania lasera w torakochirurgiii ( Ferieburg, A-Coruna, Shanghai, Amsterdam i Kopenhaga ). Jestem autorem i współautorem ponad 40 publikacji w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej. W czasie wolnym pasjonuję się historią. Szczególnie interesują mnie zagadnieniai związanymi z I Wojną Światową. Jestem autorem książki „ Konstantynów w ogniu ” – opowiadającej o losach Konstantynowa Łódzkiego w czasie Operacji Łódzkiej 1914 roku.
Zobacz pozostałych lekarzy