dr n.med. Paulina Gorzelak-Pabiś

gorzelak-pabiś

Dr n.med. Paulina Gorzelak-Pabiś - Adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej UM w Łodzi. Ze względu na pracę na Oddziale Farmakologii Klinicznej posiada doświadczenie w zakresie wszystkich leków. W swojej praktyce lekarskiej wykorzystuje jedynie schematy leczenia gwarantujące najlepsze rezultaty potwierdzone badaniami naukowymi. Pani Doktor posiada doświadczenie oraz wiedzę w zakresie:

  • Diagnostyki i leczenia wszystkich chorób internistycznych
  • Chorób układu sercowo-naczyniowego
  • Schorzeń przewodu pokarmowego
  • Chorób płuc
  • Diagnostyki chorób układu krwiotwórczego
  • Farmakoterapii
paulina gorzelak-pabiś

ŚRODA

16:00 - 20:00

Kwalifikacje:

Posiadane specjalizacje: choroby wewnętrzne, immunologia

dr n.med Paulina Gorzelak-Pabiś - specjalista Chorób Wewnętrznych w trakcie specjalizacji z Farmakologii Klinicznej, certyfikowany lekarz lipidolog. Adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej UM w Łodzi. Kierownik Pracowni Immunofarmakologii Tkankowej. Na co dzień pracuje w zespole medycznym składającym się z wykwalifikowanej kadry lekarskiej posiadającej wieloletnią praktykę, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Klinice Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej UM. Szpitala im dr Wł. Biegańskiego w Łodzi. Studia medyczne ukończyła w 2011r na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W 2018 r uzyskała stopień doktora nauk medycznych za rozprawę doktorską pod tytułem:,,Ocena funkcji immunologicznych i barierowych ludzkich komórek śródbłonka naczyniowego i mięśniówki gładkiej w patogenezie miażdżycy’’. W pracy łączy zainteresowania naukowe i kliniczne. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów z powikłaniami sercowo naczyniowymi miażdżycy, diagnostyką i leczeniem pacjentów z zaburzeniami lipidowymi, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną.


Skontaktuj się i umów wizytę!