dr n. med. Mateusz Brożyna

Lekarz specjalista z zakresu chirurgii ogólnej, obecnie w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywane na oddziałach chirurgii ogólnej WWS im. Kopernika w Łodzi, MCM im. Jonschera w Łodzi oraz TCZ w Tomaszowie Mazowieckim. Obecnie zatrudniony na stanowisku starszego asystenta w II Oddziale Chirurgii Onkologicznej – Klinice Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi oraz jako asystent dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ukończone Studium Doktoranckie UM w Łodzi z obroną pracy doktorskiej w 2020 r. Wykładowca i uczestnik wielu krajowych konferencji, zwłaszcza corocznych KongresówTowarzystwa Chirurgów Polskich. Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec.


  Pan doktor zajmuje się diagnostyką i leczeniem:
 • nowotworów żołądka
 • nowotworów jelita grubego
 • chorób pęcherzyka żółciowego
 • nowotworów piersi
 • nowotworów skóry (w tym twarzy), zwłaszcza czerniakami
 • nowotworów tkanek miękkich
  Ponadto w kręgu jego zainteresowań jest:
 • implantacja portów naczyniowych u pacjentów onkologicznych
 • kwalifikacja do zakładania dostępów żywieniowych (PEG)
 • kwalifikacja i wykonywanie dostępów żywieniowych (gastrostomia, mikrojejunostomia)
 • biopsja chirurgiczna węzłów chłonnych
 • chirurgiczne usuwanie zmian skórnych
 • usuwanie tłuszczaków, włókniaków, kaszaków
 • chirurgiczne opracowywanie ran
 • usuwanie szwów
 • zmiana opatrunków i toaleta ran
Mateusz Brożyna


Zobacz pozostałych lekarzy