Anna Woźniacka dermatolog Łódź

Godziny przyjęć

ŚRODA 15:00 - 16:00

Prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka - Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Autorka ponad 300 prac naukowych i doniesień zjazdowych publikowanych w czasopismach polskich i anglojęzycznych o łącznej punktacji ponad 1500 pkt. MNiSW, indeks Hirsha 16, autor rozdziałów w książkach. Członek Rad Naukowych czasopism medycznych. Promotor 6 doktorantów, recenzent 10 rozpraw na stopień doktora nauk medycznych, kierownik specjalizacji 10 lekarzy, wykładowca na zjazdach krajowych i zagranicznych, członek międzynarodowych zespołów badawczych, kierownik, współwykonawca i wykonawca grantów naukowych, współautor 2 patentów, stypendysta Fulbrighta. W pracy łączy zainteresowania naukowe i kliniczne. Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem wszystkich chorób skóry, ze szczególnym uwzględnieniem układowych chorób autoimmunologicznych. Wykonuje zabiegi elektroterapeutyczne i krioterapeutyczne.


Zobacz pozostałych lekarzy