Diagnostyka rehabilitacyjna

Nasze centrum wykorzystuje nowoczesny sprzęt służący analizie, diagnostyce i ocenie ruchu, który wspomaga rehabilitację. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne dobranie parametrów cwiczeń usprawniajacych jak również stałe monitorowanie postępów leczenia.

Tergumed - System Rehabilitacji Kręgosłupa

Jako jedna z dwóch placówek w Polsce oferujemy pacjentom system do rehabilitacji i diagnostyki kręgosłupa. Linia urządzeń tergumed® 700 ułatwia systematyczną analizę i ocenę mięśni stabilizujących kręgosłup, jak również ukierunkowuje trening odpowiednich grup mięśniowych. Przed rozpoczęciem zaplanowanego treningu, pacjent powinien wykonać funkcjonalny test na każdej z maszyn. Wyniki testu pacjenta porównywane są z danymi referencyjnymi.

Wskazania do klinicznych zastosowań:

  • Schorzenia kręgosłupa o znacznym nasileniu objawów:
  • Wypadnięcie dysku międzykręgowego (również po zabiegach operacyjnych) oraz znaczne jego wysunięcie poza ostrą fazą
  • Zmiany zwyrodnieniowe
  • Spondyloliza i kręgozmyk
  • Urazy kręgosłupa leczone zachowawczo i w fazie pooperacyjnej
  • Dolegliwości związane z nawracającym wypadającym dyskiem międykręgowym
  • Skrzywienie boczne oraz  znaczne zniekształcenia kręgosłupa
  • Choroby neurologiczne

Biodex Gait Trainer

System detekcji ukazuje: długości i szerokości kroków oraz prędkość chodu. Posiada oprogramowanie do oceny parametrów chodu pacjenta. W oparciu o uzyskane obiektywne wyniki planowana jest indywidualna reedukacja chodu pacjenta, z wykorzystaniem biofeedbacku – informacji zwrotnej o poprawności wykonania ćwiczenia. Pozwala to na rozwijanie prawidłowych wzorców chodu, stymulowanie równowagi, koordynacji oraz siły i wytrzymałości odpowiednich grup mięśniowych.

Biodex System

Zestaw do oceny i treningu dynamicznego mięśni w warunkach: ruchu biernego, pracy izometrycznej, pracy izotonicznej (koncentrycznej i ekscentrycznej), pracy izokinetycznej (ekscentrycznej i koncentrycznej), reaktywnej pracy ekscentrycznej z możliwością pełnej archiwizacji i eksportu danych do analizy statystycznej.

Analiza chodu oraz dynamiczna i klasyczna podografia

Nie ma dwóch takich samych stóp dlatego wkładka jest unikatowym dziełem.

FMC jako jedyna firma w Polsce daje 100% gwarancję skuteczności . Wykonana wkładka musi działać bezpośrednio po jej włożeniu do buta w przeciwnym razie chory nie płaci za nią!!!

 Wkładki wykonane są z najwyższych jakościowo materiałów produkowanych przez francuską firmę Podiatech – światowego lidera w tej dziedzinie.

 FMC oferuje zaopatrzenie dla każdej stopy (stopa pourazowa, cukrzycowa, reumatoidalna, sportowa i inna)..

Dla sportowców mamy w ofercie unikatowe wkłądki dedykowane różnym sportom które nie tylko są w stanie skorygowac istniejace nieprawidłowosci ale również zapobiec urazom sportowym podczas treningów.

 Szczególną cechą wykonywanych wkładek są:

 Obiektywna ocena stopy w oparciu o doświadczenie Prof. Jarosława Fabisia i analizy funkcjonalne – pomiary komputerowe na specjalistycznych platformach i bieżni.

Prof. Fabiś na podstawie badań decyduje o konieczności wykonania wkładki i jej konstrukcji.

Wkładkę wykonuje doświadczony technik, który przeszedł szereg szkoleń w zagranicznych ośrodkach i w kraju.

Wszelkie korekty wykonywane są bezpłatnie, choć takie przypadki nie są częste.

Wkładka musi działać natychmiast po założeniu . Nieprawdą jest, że do jej oceny chory potrzebuje kilku dni !!!

PLATFORMA

Nowoczesne urządzenie do oceny i treningu równowagi, oceny sił reakcji podłoża. Urządzenie to pomaga zwiększyć sprawność pacjentów po urazach głowy, udarach, a także chorującym na stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona i dysfunkcje mięśniowe. Ponadto poprawia propriocepcję kończyn dolnych, ułatwiając rekonwalescencje po skręceniach i złamaniach stawu kolanowego i skokowego. Umożliwia również terapię pacjentów po amputacjach kończyn dolnych. Platforma ta zapewnia profesjonalny trening sportowcom oraz pacjentom z zaburzeniami równowagi i koordynacji ciała. Trening na platformie ma na celu stymulacje elementów układu ruchu i układu nerwowego odpowiedzialnego m.in. za kontrole równowagi.

Analizator składu ciała TANITA

Wieloczęstotliwościowy Analizator Segmentowej Analizy Składu Ciała Człowieka. Wszystkie dane dotyczące użytkowników oraz otrzymanych parametrów są przechowywane w urządzeniu. Ten wszechstronny analizator pozwala na uzyskanie analizy składu całego ciała jaki i również z podziałem na segmenty. Pomiar z użyciem prądu o niewielkim natężeniu, w sześciu częstotliwościach umożliwia uzyskanie bardzo szczegółowych i precyzyjnych pomiarów analizy komponentów w ciele. Pomiar trwa krócej niż 30sek i jest nieinwazyjny dla pacjenta. Bezpośrednio po badaniu dane są wyświetlane na wygodnym i czytelnym ekranie dotykowym. W celu dalszej analizy, wyniki pacjent otrzymuje również w formie papierowej